Marzena Dominiak

Marzena Dominiak Prof. Dr hab. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. W 2015 r. uzyskała tytuł Profesora. Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2012 r. pracuje jako Visiting Professor w TU w Dreźnie.
W latach 2012-2016 przewodniczyła Oddziałowi Dolnośląskiemu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2014 r. była Dolnośląskim Specjalistą Wojewódzkim w Chirurgii Jamy Ustnej. W 2016 r. President of Local Organizing Committee FDI 2016 w Poznaniu. Od 2017 r. jest Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członkinią Komitetu Edukacyjnego FDI.

Autorka ponad 200 artykułów i rozdziałów książek oraz abstraktów opublikowanych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Redaktorka lub współredaktorka 5 podręczników w j. polskim i angielskim oraz kierowniczka lub współautorka 40 projektów badawczych, w tym jednego o zasięgu obejmującym UE i 12 międzynarodowych projektów badawczych wspieranych przez Camlog Foundation®, Osteology Foundation®, Osteohealth Company® i in.. Autorka 4 patentów i wniosków patentowych dotyczących oceny kości oraz regeneracji tkanek miękkich.