Heinz Winsauer

Dr Heinz Winsauer

Dr Winsauer studiował na wydziale lekarskim na Uniwersytecie w Innsbrucku od 1980, a od 1985 odbył kształcenie w dziedzinie ortodoncji w Klinice Uniwersyteckiej w Innsbrucku. Od 1990 prowadzi prywatny gabinet w Bregenz, w Austrii. Dr Winsauer jest nauczycielem akademickim pracującym w niepełnym wymiarze godzin w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Berneńskiego w Szwajcarii. W 1998 został pierwszym austriackim ortodontą pracującym prywatnie, który zdał egzamin przed European Board of Orthodontics. Jest autorem lub współautorem 19 recenzowanych publikacji oraz czterech rozdziałów w podręcznikach ortodontycznych. Do jego głównych zainteresowań należą: ekspansja szczęki bez wspomagania chirurgicznego u dorosłych, zakotwienie kostne.