Program

Piątek (07.06.2019)


Współczesne sposoby dystalizacji w szczęce
Prof. Moschos A. Papadopoulos


Trudne przypadki ortodontyczne leczone aparatami Invisalign
Dr. Mauricio González Balut


Jak skutecznie planować leczenie za pomocą alignerów (nakładek)
Dr. Matthias Pepper


Ekspansja szczęki u dorosłych bez wsparcia chirurgicznego dzięki aparatom mocowanym w kości
Dr. Heinz Winsauer


Koncepcja bioestetyczna w praktyce – dopełnienie leczenia ortodontycznego
Dr n. med. Paweł Niewada


 

Sobota (08.06.2019)


Medycyna regeneracyjna a konstrukcja przyzębia
Prof. Tomasz Gedrange


Czy diagnostyka i leczenie recesji to wciąż wyzwanie
Prof. Marzena Dominiak


1. Jak wychodzić z problemów we współczesnej ortodoncji
2. Aktualne poglądy na staw i drogi oddechowe w aspekcie wydajności leczenia ortodontycznego
Prof. Aladin Sabbagh


Cyfrowy gabinet ortodontyczny – planowanie, wizualizacja, komunikacja i archiwizacja
Dr Szymon Chojnowski


Szczegółowy, godzinowy program IOS 2019 już wkrótce!